Uit ervaring blijkt dat hang & sluitwerk t.b.v. aluminium, kunststof en houten ramen en deuren regelmatig onderhoud nodig hebben. Als dit niet gebeurt, dan zal na verloop van tijd de functie van het beslag niet meer optimaal zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat delen vast gaan zitten of erger nog, defect raken en uw raam of deur niet meer open of dicht gaat. Kortom, uw kozijnen hebben op het gebied van hang & sluitwerk onderhoud nodig.

Hang & Sluitwerk

Het inspecteren en volgens voorschrift van de leverancier smeren van het hang & sluitwerk. Het controleren en afstellen van het beslag teneinde optimaal functioneren te bevorderen.Waar nodig het uitvoeren van reparaties aan het beslag. Niet bij prijs inbegrepen.

Beglazing en panelen.

Controle en opname van breuk en/of schade. Indien van toepassing vermelden als opmerking in de rapportage.

Draaidelen

Het inspecteren van over elkaar lopende en schuivende delen en zo nodig afstellen.Waar nodig ramen en deuren opnieuw opschuren volgens voorschrift van de leverancier, met de daarvoor benodigde stel – en steunmaterialen.

Raam – en deurrubbers

Het inspecteren en smeren van de rubber – en/of borstelafdichtingen.Waar nodig deze opnieuw vastzetten c.q. vervangen opnieuw aanbrengen.

VDA geveltechniek heeft ruim 450 verschillende soorten afdichting rubbers op voorraad.

Reinigen

Het controleren en waar nodig vrijmaken van ontwateringsgaten in de kozijnen, ramen en deuren.( voor zover bereikbaar). Overige reinigingswerkzaamheden van de kozijnen valt buiten het preventief onderhoud. 

Kozijnen

Controle van bouwkundige kozijnaansluitingen voor zover in redelijkheid van binnenuit mogelijk is. Slechte aansluitingen ( tochtopeningen, grote naden en kieren e.d.) worden als opmerking in de rapportage vermeld.

Materialen

De onderhoudswerkzaamheden zijn inclusief vervanging van de beschadigde sluit- en oploopnokken, glas – en steunmaterialen en smeermiddelen. Overige materialen vallen niet onder de onderhoudswerkzaamheden.

Ventilatieroosters/suskasten( op basis van meerprijs)

Het inspecteren en smeren van de bewegende delen van de ventilatieroosters/suskasten. Het schoonblazen van de roosters, ernstige vervuiling en schade aan/van de roosters wordt als opmerking vermeld in de rapportage.

Roosters ( meerwerk )

  • Van binnen uit met perslucht doorblazen;
  • Bewegende delen smeren.

In het kort samen gevat:

Onderhoud kunststof elementen;

  • Controle op de rubbers en schoonmaken met een zacht borstel;
  • Rubbers insmeren met vaseline;
  • Smeren van het hang en sluitwerk;
  • Afstellen van het beslag;
  • Opnieuw beglazen daar waar nodig is;
  • Schoonmaken van het hang & sluitwerk met een zachte borstel;
  • Ontwatering nazien en vrijmaken indien nodig;
  • Rapportage en vervolg offerte van de eventuele geconstateerde defecten.
CALL ME
+
Call me!
WhatsApp chat